Karácsony

now browsing by tag

 
 

Advent az Örömhír Óvodában

-o-

PIC_2240Advent, talán ez az ünnep, amely leginkább ráébreszt feladatunkra, hogy tovább adjuk az örömhírt. Amikor körül nézünk karácsony előtt a városban, az áruházakban, elgondolkodhatunk, valóban szólhat a karácsony a csillogásról, a drága ajándékok beszerzéséről? Mikor meggyújtottuk adventi koszorúnkon az első gyertyát, elénekeltük a kis dalt: „Ég a gyertya ég,… szíveinkből a szeretet ki ne aludjék.” majd a gyerekek elmondták, hogy szerintük mi a szeretet, senki nem beszélt drága ajándékokról. Számukra sokkal fontosabb volt szüleik simogatása, ölelése, egy szép mese, az együtt töltött jó délutánok, a közös játék.

Ezért együtt készültünk a családokkal karácsonyra. Együtt vártuk Jézus eljövetelét. A szülőkkel készítettük el a gyerekek karácsonyi ajándékát. December 13-ra, családos karácsonyunkra ügyes kezű édesanyáink és nevelőink szintén sok szép portékát készítettek. Mások finom süteményekkel tették családiasabbá ünnepünket. Lelkésznőnk, Dóra néni rövid áhítata után a gyermekek énekeltek, verseltek. Szakács Zille óvodásunk hegedű játékával, a nagy Kurázsisok szép néptánccal leptek meg minket. Ezek után a gyerekek szüleikkel karácsonyi díszeket is készíthettek. Lehetőség nyílt egy kis elcsendesedésre is karácsonyi kápolnánkban.

A gyerekekkel hétről hétre éltük át az ’eljövetelre’ való várakozás örömét. Mézeskalácsot sütöttünk, ajándékokat készítettünk a szüleiknek. Nap, mint nap várta valamilyen meglepetés gyermekeinket az adventi naptár kibontásakor.: A karácsonyi történet bábozása, egy szép hangszeres játék, mese, kirándulás a várba felállított betlehemi jászolhoz, a Szilágyi iskolások betlehemes műsora, vagy az óvó nénik, dadus nénik mese dramatizálása.  Délelőttönként a gyerekek szorgalmasan rajzoltak, vagdostak, ragasztottak, így ünnepnapunkra szép karácsonyi pompába öltöztettük óvodánkat.

Szeptembertől Karácsonyig…

– o –

A 2013-14-es nevelési év is mozgalmasan kezdődött óvodánkban. Két csoportunkban, a Margaréta és a Napsugár csoportban, maximális létszámmal indultunk. PIC_2234Jó érzés volt ezt a fél évet ilyen összetartó, egymást segítő, lelkiismeretes nevelőkkel eltölteni. Hiszen ez az alapja, hogy gyermekeink megszokják, megszeressék óvodánkat, elfogadják az általunk közvetített lelki és értelmi táplálékot.

Szeptember 8-án, a tanévnyitó istentiszteleten lelkészeink beiktatták a már megmérettetett, bizonyított és megszeretett kollégáinkat, Sipos Ivett óvodapedagógust és Gregor Orsolya dajkát.

A hammelburgi testvérgyülekezet óvodájából kapott két galéria óriási örömöt jelentett gyermekeinknek. Ezzel játéklehetőségük jelentősen gazdagodott. Szeptember 20-án volt alkalmunk megmutatni a felállított galériákat hammelburgi testvéreinknek, akik nagyon kedvesen fogadták óvodásaink énekeit és apró ajándékainkat.

PIC_2235Októberben izgalommal készültünk óvodánk születésnapjára. amelyet Dóra néni javaslatára Tamás mise keretében ünnepeltünk meg. Igét hirdetett Ittzés János nyugalmazott püspök úr, szolgálatot vállaltak Isó Dorottya, Isó Zoltán, Tóth Attila és Wertler Gábor lelkészek, gyülekezetünk Gospel kórusa, valamint nevelőtestületünk. Sokunkat meghatotta óvodásaink szívhez szóló, lelkes éneke. Születésnapi ajándékául, egy – az országos evangélikus egyház pályázatán nyert – több funkciós mászókát és három nagy tortát kaptak gyermekeink.

PIC_2236Évről-évre bővülnek kapcsolataink a város intézményeivel. Meghívást kaptunk szeptember 30-án a Simonyi általános iskolába, ahol együtt ünnepeltük a zene világnapját. A nagyobbak november 7-én részt vettek a Padányi iskola Márton napi műsorán. A Margaréta csoportosok megtekintették a városi könyvtár kiállítását, mely után a könyvtár dolgozói egy kis játékot is szervezetek óvodásainknak. Természetesen az idén sem maradhatott el evangélikus templomunk meglátogatása. Régi óvodásaink már otthonosan mozogva, példamutató magatartással mutatták be új társaiknak a kis templomot.

PIC_2238Nagy öröm számunkra, hogy sosem vagyunk egyedül, örömeinkben, bánatainkban, újabb-és újabb feladataink megoldásában mindig számíthatunk lelkészeinkre, gyülekezetünkre. Együtt készültünk születésnapunkra. A férfikör és több hölgy testvérünk is rendszeresen segédkezett óvodánk szépítésében, karbantartásában. A nőegylet tagjai és az édesanyák az idén is jó hangulatban, nagy szeretettel készítették el az ovisok mikulás ajándékát. December 2-án mi fogadhattuk a Hangvillában a finn mikulást, akinek egy finn dalt is elénekeltünk. December 6-án a nevelők mese előadással lepik meg óvodásainkat, a Szilágyi iskolába járó evangélikus gyermekeket és a nyugdíjas testvéreket. Szeretnénk, ha óvodánkat, óvodásainkat minél többen megismernék, megszeretnék gyülekezetünkből. Felnőttek és gyermekek egyaránt örömmel fogadták volt konfirmandusunkat, aki az érettségi előtti közösségi munkát nálunk teljesítette. A továbbiakban is szeretettel várjuk minden ifjú testvérünket e szolgálatra.

Advent alatt, közös rendezvényeink segítségével szeretnénk eljuttatni karácsony igazi üzenetét, az örömhírt óvodásaink családjaihoz, gyülekezeti tagokhoz és az óvodánk környezetében élőkhöz egyaránt. Kérjük mennyei Atyánk áldását, hogy nevelőtestületünk minden szava és tette e célt tükrözhesse.

 

Erős vár a mi Istenünk

Ráczné Hock Erika, Rádóczy Ágnes