Óvodai szociális segítő

Az Örömhír Óvoda 2019-től a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézménnyel kötött szerződés alapján biztosítja az állam által előírt új szolgáltatást.

Óvodai szociális segítő | Örömhír Óvoda - VeszprémA szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.

Az óvodai és iskolai szociális munka telephelye
címe: 8200 Veszprém, Rózsa u. 48.
telefonszám: 20/432-6698
elektronikus levélcíme: [email protected]

Az Örömhír óvodai szociális segítőjének neve: Feketéné Magyar Zsófia
telefonszáma: +36 20/ 405 9579
elektronikus levélcím:
[email protected]

Az óvodában fogadóóra: minden hónap utolsó hétfője 12.00-16.00-ig nevelői szoba

Kedves Szülő!
Óvodai szociális segítőként azoknak a családoknak nyújtok segítséget, tanácsadást, akik valamilyen problémával találják szemben magukat, elakadás következett be az életükben. Minden család életében esetleg jöhet egy váratlan esemény, amely hatással van a család, illetve a gyermek életére. Az én feladatom, hogy ezekben az elakadásokban segítsek megoldást, utat találni.

A gyermek tanulási-, viselkedési-, magatartási problémái mögött esetlegesen állhat a családi életben bekövetkező változás: például válás, a munkahely hirtelen elvesztése, kistestvér születése a családban, baleset, halál, hosszantartó betegség stb., amely a gyermek mindennapjait megzavarhatja.

Információt nyújtok elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről. Szükség esetén tájékoztatást adok a szociális ellátásokról és intézményekről, az ezekben szokásos eljárásokról és lehetőségekről, segítek az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.

További feladataimat olvassák el a bővebb tájékoztatóban. Letöltés >>.

A gyermekeik számára az egyéni tanácsadás mellett prevenciós jelleggel, játékos csoportfoglalkozásokat tartunk az intézményünkben dolgozó szociális szakemberekkel különböző témákban (pl. meséken keresztül érzelmek feldolgozása, megfogalmazása, érzékenyítés, dühkezelés). Közvetítünk már jól bevált prevenciós programokat, pl. rendőrség, ÁNTSZ szervezésében.
A 2018/2019-es tanévben havonta egy napon fogadóórát tartok az óvodában a fent megadott időpontban, helyen, ahol akár bővebb információkért is felkereshetnek.

Sok szeretettel várok mindenkit, aki úgy érzi, hogy segítségre, támogatásra, átbeszélésre lenne szüksége egy átmeneti probléma megoldásában.
Minden információt bizalmasan kezelek!

Zsófia