VEOL a Veszprém megyei hírportál | 2020. 04. 09.

Derűs, szeretetteljes légkör
Az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda várja a kisgyermekeket

A veszprémi Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvodában derűs, családias légkör várja a kisgyermekeket. Az intézménybe április 17-ig lehet beiratkozni.

VEOL a Veszprém megyei hírportál | 2020. 04. 09. | Örömhír ÓvodaFontos, hogy a gyermek biztonságban érezze magát az óvodában

Az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda 2011 szeptemberében nyitotta meg kapuit, egy csoporttal. 2012 őszétől két, 2014 szeptembere óta pedig három vegyes életkorú csoporttal működik az intézmény. A gyermekek mindennap örömmel mennek az oviba, hiszen barátok, és szeretetteljes, elfogadó légkör várja őket. Az óvodába a felvétel nem körzethez kötött, felekezeti hovatartozástól függetlenül fogadnak minden olyan családot Veszprémből, illetve a környező településekről, amelyek gyermeküket a családias, keresztyén értékeket közvetítő, biztonságot nyújtó óvoda nevelőinek gondoskodására, nevelésére szeretnék bízni.

Az Örömhír óvodában az országos óvodai nevelési programban meghatározott tevékenységek (vers-mese, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, mozgás, rajzolás, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerése) mellett fontosnak tartják a gyermekek egészségnevelését. Ez nem csupán az egészséges táplálkozás, a rendszeres gyümölcsfogyasztás, testmozgás, friss levegőn tartózkodás, hanem elsősorban a gyermekek lelki nevelése. A pedagógiai program kiemelt eleme, hogy segítsék a keresztyén világkép kialakítását és a keresztyén erkölcs megalapozását.

A gyerekek a heti áhítatokon minden alkalommal nagyon várják a lelkészüket, Isó Dorottyát. Az óvodapedagógusok a bibliaköri foglalkozásokon játékos formában dolgozzák fel az óvodás korosztálynak való bibliai történeteket. A bibliaköri foglalkozások – és az, hogy az egész napot áthatja a keresztyén lelkület – segítik a gyermekek pozitív személyiségének kialakítását.

Az óvodások szívesen kirándulnak, bábszínházi elő­adásokon, koncerteken és a város művelődési intézményeinek gyermekprogramjain vesznek részt. Fakultatív tevékenységek – angol, néptánc, úszás, sakk, ovifoci, torna – közül választhatnak. Az idei év kiemelt feladata
a gyermekek mozgásfejlesztése, az egészséges életmódra való igény kialakítása. Az óvodában szeretnék megtanítani a gyerekeket az informatikai eszközök okos használatára is. A nagycsoportos korú gyermekek a számítógép és a Bee-bot segítségével is gazdagíthatják az iskolakezdéshez szükséges ismereteiket.

Az óvodapedagógusok fontosnak tartják a szülőkkel való pozitív kapcsolatot, hiszen így tudják támogatni a családi nevelést.

– Az óvodai nevelés célját sajátos légkörben, az érzelmekre is hatva valósítjuk meg, hangsúlyozva a hitet, a szeretetet, a hálát, a békét és az elfogadást. Fontos számunkra, hogy a gyermek biztonságban érezze magát nemcsak a családban, hanem óvodánkban is – mondta Rádóczy Ágnes. Az intézményvezető hozzátette, az óvodába április 17-ig lehet beiratkozni.

Forrás:

VEOL a Veszprém megyei hírportál | 2020. 04. 09. | Örömhír Óvoda