Ősz

0 Comments

Versek:

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Weil-Jákob Márta: Süni Samu Fázik

Süni Samu az erdőben
Erre-arra tekereg,
Kicsi lába az avarban
Egyre jobban megremeg.

Csepereg az őszi eső
Fújdogál a hideg szél,
Süni Samu házat keres
– Jó lesz ez a falevél!

Rakja egymás tetejére,
Sárgát, barnát, vöröset.
Behúzza az orrocskáját,
S a levél alatt szendereg.

Csoóri Sándor: Dióbél bácsi

Ki lakik a dióhéjban?
Nem lakhat ott bárki,
Csak Dióbél bácsi.
Ha rácsapsz a dióhéjra,
Kinyílik a csontkapuja,
És cammogva előmászik
Vén Dióbél bácsi
Csak a szádat Tátsd ki!

Sarkadi Sándor: Gesztenyecsalogató

Héj, héj, héj,
Szúrós tüskehéj.
Vadgesztenyehéj.
Tarka boci lakik benne,
Ess ide a tenyerembe!
Héj, héj, héj,
Nyílj ki tüskehéj!

Tordon Ákos: Bolondos mondóka

Hétfőn egy szem makkot leltem,
Kedden délben földbe tettem,
Szerdán este vödröt vettem,

Csütörtökön megöntöztem,
Pénteken csak nézegettem,
Szombaton már büszkélkedtem,
S akár hiszed, akár nem,
Vasárnap az én tölgyfámról,
Annak mind a tíz ágáról,
száz szem makkot leszedtem!

Mondókák:

Lehullott egy falevél Szelek hátán útra kél
Hegyen-völgyön átrepül Ha elfárad, lecsücsül
Elszunyókál, szendereg Aztán jönnek új szelek
Libeg, pörög, messze száll Világ végén majd megáll

Kinézek az ablakon, falevél egy nagy halom
Már a földet takarja, a szél összezavarja.

Így törik a diót, kopp, kopp, kopp.
Így meg a mogyorót, ropp, ropp, ropp.

Piros alma, de kerek, Kóstoljuk meg, gyerekek!
Ugye édes, ugye jó? Nekünk hozta Ősz-anyó.

Sim-sum fúj a szél
Ez a kis fa, jaj de fél.
Minden ága megremeg
A levele lepereg.
Ej, haj semmi baj
Újra zöldül majd a gally.

Peregnek a falevelek, szedegetik a gyerekek
Peregnek a falevelek, ugrándoznak a gyerekek.

Énekek:

Alma, alma, piros alma

Lipem, lopom a szőlőt

Badacsonyi szőlőhegyen

A kállói szőlőben

Gryllus Vilmos: Szúrós gombóc

Kecske ment a kiskertbe

Gryllus Vilmos: Őszi falevél

Lassan jár a csiga-biga

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

 

Mesék:

A répa
A három kismalac

Erdőszélen, erdőszéli
tölgy tövében volt egy ház.
Abban lakott hét süntestvér:
Sün Aladár,
Sün Piroska,
Sün Adorján,
Sün Dorottya,
Sün Demeter,
Sün Tihamér
s a legkisebb:
Sün Balázs.
Hogyha jól bevacsoráztak
Szűk lett nékik az a ház,
S előfordult ilyenkor,
Hogy kívül rekedt Sün Balázs.
Furakodott, nyomakodott
Morgott, perelt dühöngve
Semmit se ért, mit tehetett,
Lefeküdt a küszöbre
Telt az idő, múlt az idő
Éjre éj és napra nap
Egyre többször fordult elő,
hogy a házból a legkisebb kimaradt.
„Ebből elég! Torkig vagyok!”
kiáltott fel Sün Balázs
„Sokan vagyunk,
s kicsi nékünk ez a ház”.
„Éppen ezért én elmegyek
 

Szerbusz néktek hat testvér
Sün Aladár,
Sün Piroska,
Sün Adorján,
Sün Dorottya,
Demeter és Tihamér!”
Miután így elbúcsúzott
Fogta magát, elindult
Lába nyomán
Porzott a vén gyalogút.
Így baktatott, így poroszkált
Szomszéd tölgyig meg sem állt
Ottan aztán sürgött, forgott,
Árkot ásott, falat emelt,
Tetõt ácsolt, ajtót szegelt,
És mire a nap leszállt,
Épített egy kalyibát.
„Így ni! – mondta – most már végre kényelmesen alhatok!
Nem tolnak ki
a küszöbre a nagyok!”
Falevélbõl ágyat vetett
Kényelmeset,
belé feküdt s hortyogott
hogy csörögtek
s remegtek az ablakok.
Éjféltájban vihar támadt
Hajlítgatta a vén fákat
Fújt a szél nagy zajjal ám
S arra ébredt, hogy zörögnek
A kalyiba ajtaján.
„Ki az? – szólt ki fogvacogva –

 

Ki kopogtat éjnek idején?”
„Mi vagyunk az – szóltak kintrõl
Mi vagyunk a hat testvér
Sün Aladár,
Sün Piroska,
Sün Adorján,
Sün Dorottya,
Demeter és Tihamér!”
„Elvitte a szél a házunk,
engedjél be,
ázunk-fázunk idekinn,
csurom víz a kabát rajtunk
és az ing!”
„Jól van, jól van
– szólt Sün Balázs –
Jövök már”
S fordult a kulcs, nyílt a zár.
Betódultak mind a hatan
Tele lett a kalyiba
Kérdezte is Sün Tihamér:
„Mondd csak testvér,
nincs csak ez az egy szoba?”
Lefeküdtek, elaludtak
S arra ébredt Sün Balázs:
Újra kicsi lett a ház!
Mert az éjjel ide-oda lökõdve
Kiszorult a küszöbre.
„Ejnye! – mondta fejvakarva –
Mit tehetnék? Megnövök!
S akkor talán nem lesz ágyam,
Nem lesz párnám a küszöb!”

Környezet megismerése:

Témák:

 1. Ősz/ősszel érő gyümölcsök
 2. Ősz/ősszel termő zöldségek
 3. Ősz/ősz színei
 4. Ősz/állatok készülődése télre/költöző madarak

 

Ismerjenek meg 5-6 ősszel érő gyümölcsöt, fogyasztásuk, felhasználásuk módját.

A gyümölcsöket figyeljék meg, szerezzenek tapasztalatokat róluk, ismereteiket rendszerezzék.

Képeiket csoportosítsák.

Végezzenek összehasonlításokat méret, forma, szín szerint.

A gyümölcs hol terem.

Fogyasztásuk, feldolgozásuk. Megmosás.

Részei (mag, héj, hús…)

Lédús…

 

Tevékenységek:

 • Gyümölcsök megnevezése, kóstolása, lehetséges felhasználása.
 • Érzékelő játékok (forma, méret, jellemző jegyek észrevétele, megfogalmazása.)
 • Piacos játék
 • Ellátogatás a piacra, zöldségboltba.
 • Különböző vegyes saláták készítése, kóstolása.
 • Gyümölcsaszalás.
 • Szőlőszüret lépéseinek megbeszélése, must készítés
 • Gyümölcsszüret (pl.: alma, körte, szilva,dió) „Mi van a kosárban?” Népi eszközök megismerése: puttony, prés, stb.
 • Dióverés, diószedés.
 • Higiénés szokások, szabályok betartása: konyhai eszközök: kés, gyalu, stb. balesetmentes használata.
 • „Zöld patika” Beszélgetés a gyümölcsök és zöldségek vitamintartalmáról, a fogyasztásukkal kapcsolatos higiéniai szabályokról.

 

Az iskolához szükséges képességek fejlesztését szolgálják a következő játékok, tevékenységek:

 • Alak-forma-szín-méret észlelés:

Válogasd szét – bab-lencse-szétválogatása két tálba.

A gyerek válasszon ki egy színkártyát, majd a kosárból válassza ki a vele megegyező színű gyümölcsöket.

Gestart látás:

Mi hiányzik a képről?

Puzzle, Megkezdett gyümölcs rajz befejezése.

Gyümölcsök összehasonlítása, azonosságok, különbözőségek keresése.

Taktilis észlelés:

Először megfigyelni a gyümölcsöket, majd tapintással felismerni.

Milyennek érzed? -bekötött szemmel jellemezze a gyümölcsöt.

Dörzspapírból kivágott gyümölcsformák felismerése bekötött szemmel.

Mit ízlelsz? Bekötött szemmel felismerni.

Milyen gyümölcsöt rajzoltam a hátadra? Felismerés, megnevezés.

Vezesd körbe! Kartonból kivágott gyümölcs formájának követése fonallal.

Keresztcsatornák fejlesztése:

Bekötött szemmel kitapintott gyümölcsök képének kiválasztása.

Vizuális figyelem:

A felmutatott gyümölcs párjának megkeresése.

A témához kapcsolódó képen egy részlet megkeresése.

A földre rakott képek közül csak a gyümölcsökre szabad rálépni.

 

Ugyanezeket zöldségekkel is eljátszhatjuk.

 

Vizuális észlelés fejlesztése:

Alak-forma-szín-méret észlelése:

Gyűjtött csigaházak, termések sorba állítása nagyság szerint

Milyen? Képnézegetés közben az állatokra jellemző jegyek felsorolása (szín, méret, forma)

Hol a párom? Homlokra ragasztott állatok képek képpárjai keresik egymást.

Alak-háttér észlelés:

Feladatlapon adott állatok megtalálása, kiszínezése.

Gestalt látás:

Szétvágott kép összerakása (kisebbek 3-4 nagyobb részből, nagyobbak több kisebb elemből)

Kép kiválasztása egy adott részlet alapján.

Mi hiányzik a képről? Hiányzó rész megtalálása, pótlása (pld: mókus farka)

Azonosság-különbözőség észlelése

Képeken összekötni, bekarikázni …az ugyanolyan állatokat.

Két a témához kapcsolódó kép, tárgy között az apró különbségek észrevétele, jelölése

Hiba keresése a rajzon. ( Pld: Az adott állat nem a saját élőhelyén található)

Mi változott meg? (darabszám, sorrend, anyaga…)

Auditív észlelés fejlesztése:

Óvónő mond kisebbeknek 2-3, nagyobbaknak  5-6 állatnevet – a gyerekek megismétlik

A képen látott állatok hangját utánozzák

Postás játék

Elbújó állatok nevének összegyűjtése

Taktilis észlelés fejlesztése

Gyűjtögető mókusok: bekötött szemmel különböző termések közül a mogyorók, vagy csigaházak… kiválogatása.

Mit tapintottál? Plüss, műanyag, dörzspapírból készített állatok kitapintása, megnevezése.

Keresztcsatornák fejlesztése

A bekötött szemmel kitapintott állatok megkeresése a képek között.

A kitapintott állatot szóban jellemzik a gyerekek.

Az óvónő szóban jellemez egy állatot, a gyerekek tapintás útján kiválasztják.

Az állat nevének első szótagját mondjuk. Ha kitalálja a gyerek, utánozza a mozgását.

Sün Balázs képeinek időrendbe rakása

Mi volt előbb, mi volt később? Az előtte, utána szavak tudatos használata egy történet elmesélésénél.

Figyelem fejlesztése

Vizuális figyelem:

Udvaron nagyítóval bogarak keresése, megfigyelése.

Így látnak a csigák: mászás 16 rétegű celofán álarccal.

„Pókfonál” követése szemmel, kézzel.

Állatos memória játék.

Kakukk tojás keresése.

Állatos képen az óvónő által megnevezett részlet megkeresése.

Az állatok képeinek sorban történő megnevezése.

Auditív figyelem:

Az óvónő szavakat sorol, a gyerek akkor lép előre egyet, ha meghallja a hangya szót.

Állat hangjának felismerése.

Emlékezet fejlesztése

Vizuális emlékezet:

Mi változott meg? (Sorrend, számosság…)

Mit láttál? 15 mp elteltével sorolja fel a gyerek mit látott a képen.

A játékállatokból kirakunk egy mintát, majd letakarjuk. A gyerek emlékezetből másolja le azt.

Egy gyerek bemutatja 4-5 állat mozgását, A többiek sorban utánozzák.

Auditív emlékezet:

Szókígyó: Minden gyerek megismétli az előtte mondott állatneveket, majd hozzátesz a sorhoz.

Témához kapcsolódó szósorok visszamondása. (nagyobbak)

Élmények felelevenítése röviden a témában.

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém
Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ábrázolás:

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

Ősz | Örömhír Óvoda - Veszprém

https://hu.pinterest.com/pin/576249714827045871/